لطفا هرگونه سوالی در خصوص مسائل بورس و سهام و نماد غگل دارید با واحد امور سهام - آقای فراهانی (02188891978) داخلی 335 - تماس حاصل فرمایید. همچنین از شماره همراه (۰۹۰۳۳۷۵۶۹۲۴) صرفا جهت ارسال مستندات، عکس و مکاتبات و اعلام شماره حساب جهت دریافت سود سهام  استفاده نمائید.

 
جستجو

شربت HFCS 42

شربت HFCS 42 از طریق عبور شربت دکستروز از یک میان ستون پک شده با آنزیم گلوکز ایزومراز (تثبیت شده روی ذرات رزین) تحت شرایط شیمیایی خاص تولید می شود.
مشخصات محصولات
آنالیز فیزیکی و شیمیایی
 • رنگ حداکثر 20 (ICUMSA)
 • بریکس حد اقل 69
 • ماده خشک حد اقل 70.5
 • PH 3.3-4.5
 • SO2 (ppm) حد اکثر 3
 • خاکسترسولفاته حد اکثر 0.1
 • هیدروکسی متیل فورفورال (HMF) حداکثر 75 میلی گرم بر کیلوگرم
 • هدایت الکتریکی حد اکثر 70 (µs cm )
 • فروکتوز حد اقل 42
 • گلوکز حد اکثر 55
 • سرب حداکثر 0.1 میلی گرم در کیلوگرم
 • آرسنیک حداکثر 1.0 میلی گرم در کیلوگرم
آنالیز میکروبیولوژی
 • باکتری های مزوفیل هوازی ( در گرم) حد اکثر 20
 • کپک و مخمر 10

شربت HFCS 42 از طریق عبور شربت دکستروز از یک میان ستون پک شده با آنزیم گلوکز ایزومراز (تثبیت شده روی ذرات رزین) تحت شرایط شیمیایی خاص تولید می شود. این شربتها دارای مقادیر فروکتوز، گلوکز و مالتوز به ترتیب 42، 55 و 3 درصد میباشند.

مشخصات محصولات
رنگ حداکثر 20 (ICUMSA)
بریکس حد اقل 69
ماده خشک حد اقل 70.5
PH 3.3-4.5
SO2 (ppm) حد اکثر 3
خاکسترسولفاته حد اکثر 0.1
هیدروکسی متیل فورفورال (HMF) حداکثر 75 میلی گرم بر کیلوگرم
هدایت الکتریکی حد اکثر 70 (µs cm )
فروکتوز حد اقل 42
گلوکز حد اکثر 55
سرب حداکثر 0.1 میلی گرم در کیلوگرم
آرسنیک حداکثر 1.0 میلی گرم در کیلوگرم
باکتری های مزوفیل هوازی ( در گرم) حد اکثر 20
کپک و مخمر 10
نقد و بررسی خود را بنویسید بستن فرم بازبینی
*
*
 • بد
 • عالی
*
*
*
*
توضیحات

شربت HFCS 42 از طریق عبور شربت دکستروز از یک میان ستون پک شده با آنزیم گلوکز ایزومراز (تثبیت شده روی ذرات رزین) تحت شرایط شیمیایی خاص تولید می شود. این شربتها دارای مقادیر فروکتوز، گلوکز و مالتوز به ترتیب 42، 55 و 3 درصد میباشند.

مشخصات محصولات
رنگ حداکثر 20 (ICUMSA)
بریکس حد اقل 69
ماده خشک حد اقل 70.5
PH 3.3-4.5
SO2 (ppm) حد اکثر 3
خاکسترسولفاته حد اکثر 0.1
هیدروکسی متیل فورفورال (HMF) حداکثر 75 میلی گرم بر کیلوگرم
هدایت الکتریکی حد اکثر 70 (µs cm )
فروکتوز حد اقل 42
گلوکز حد اکثر 55
سرب حداکثر 0.1 میلی گرم در کیلوگرم
آرسنیک حداکثر 1.0 میلی گرم در کیلوگرم
باکتری های مزوفیل هوازی ( در گرم) حد اکثر 20
کپک و مخمر 10
-->