لطفا هرگونه سوالی در خصوص مسائل بورس و سهام و نماد غگل دارید با واحد امور سهام - آقای فراهانی (02188891978) داخلی 335 - تماس حاصل فرمایید. همچنین از شماره همراه (۰۹۰۳۳۷۵۶۹۲۴) صرفا جهت ارسال مستندات، عکس و مکاتبات و اعلام شماره حساب جهت دریافت سود سهام  استفاده نمائید.

 
جستجو

شربت HFCS 55

شربت HFCS 55 از طریق تکنولوژی پیچیده و مدرن کروماتوگرافی به نام SMB (Simulated moving bed) از شربتهای HFCS 42 تولید میشود.
مشخصات محصولات
آنالیز فیزیکی و شیمیایی
 • رنگ (ICUMSA) حداکثر 20
 • بریکس حداقل 74%
 • ماده خشک حداقل 75.5
 • PH 3.3-4.5
 • SO2 (ppm) حد اکثر 3
 • خاکسترسولفاته حداکثر 1/0 درصد وزنی ماده خشک
 • هیدروکسی متیل فورفورال (HMF) حداکثر 75 میلی گرم بر کیلوگرم
 • فروکتوز حداقل 55
 • گلوکز حد اکثر 42
 • سرب حداکثر 0.1 میلی گرم در کیلوگرم
 • آرسنیک حداکثر 1.0 میلی گرم در کیلوگرم
آنالیز میکروبیولوژی
 • باکتری های مزوفیل هوازی ( در گرم) حد اکثر 20
 • کپک و مخمر 10

شربت HFCS 55 از طریق تکنولوژی پیچیده و مدرن کروماتوگرافی به نام SMB (Simulated moving bed) از شربتهای HFCS 42 تولید میشود. این محصول دارای پروفایل قندی شامل فروکتوز، گلوکز و مالتوز با ترکیب درصدهای 55، 42 و 3 درصد میباشد.

مشخصات محصولات
رنگ (ICUMSA) حداکثر 20
بریکس حداقل 74%
ماده خشک حداقل 75.5
PH 3.3-4.5
SO2 (ppm) حد اکثر 3
خاکسترسولفاته حداکثر 1/0 درصد وزنی ماده خشک
هیدروکسی متیل فورفورال (HMF) حداکثر 75 میلی گرم بر کیلوگرم
فروکتوز حداقل 55
گلوکز حد اکثر 42
سرب حداکثر 0.1 میلی گرم در کیلوگرم
آرسنیک حداکثر 1.0 میلی گرم در کیلوگرم
باکتری های مزوفیل هوازی ( در گرم) حد اکثر 20
کپک و مخمر 10
نقد و بررسی خود را بنویسید بستن فرم بازبینی
*
*
 • بد
 • عالی
*
*
*
*
توضیحات

شربت HFCS 55 از طریق تکنولوژی پیچیده و مدرن کروماتوگرافی به نام SMB (Simulated moving bed) از شربتهای HFCS 42 تولید میشود. این محصول دارای پروفایل قندی شامل فروکتوز، گلوکز و مالتوز با ترکیب درصدهای 55، 42 و 3 درصد میباشد.

مشخصات محصولات
رنگ (ICUMSA) حداکثر 20
بریکس حداقل 74%
ماده خشک حداقل 75.5
PH 3.3-4.5
SO2 (ppm) حد اکثر 3
خاکسترسولفاته حداکثر 1/0 درصد وزنی ماده خشک
هیدروکسی متیل فورفورال (HMF) حداکثر 75 میلی گرم بر کیلوگرم
فروکتوز حداقل 55
گلوکز حد اکثر 42
سرب حداکثر 0.1 میلی گرم در کیلوگرم
آرسنیک حداکثر 1.0 میلی گرم در کیلوگرم
باکتری های مزوفیل هوازی ( در گرم) حد اکثر 20
کپک و مخمر 10
-->