Search

HFCS 62

0 تومان
این شربت یکی از فرمهای تولید شده شربتهای HFCS میباشد که در مقایسه با شربتهای HFCS 42 و HFCS55 دارای درصد فروکتوز بالاتر و بنابراین میزان شیرینی بالاتری را فراهم می کند.
+ -
Products specifications
آنالیز فیزیکو شیمیایی
 • Color (ICUMSA) Maximum 20
 • pH 3.3-4.5
 • SO2 (ppm) حد اکثر 3
 • خاکسترسولفاته % Up to 0.1% by weight of dry matter
 • Conductivity Maximum 70.0 (µs cm -1)
 • Fructose 63-62
 • Glucosev حداکثر 34
 • بریکس % حداقل 74
 • ماده خشک تام (گرم در 100 گرم) حداقل 75.5
 • Hydroxy methyl furfural Maximum 75 mg per kg
آنالیز میکروبی
 • باکتری های مزوفیل هوازی ( در گرم) حد اکثر 20
 • کپک و مخمر( در گرم ) حد اکثر 10
آلاینده های فلزی
 • Lead Maximum 0.1 mg per kg
 • Arsenic Maximum 1.0 mg per kg
Description

شربت F62 علاوه بر فراهم کردن میزان شیرینی بالاتر به دلایل زیر میتواند گزینه مناسبی جهت استفاده در محصولات آبمیوه، شربتها و ژله ­های قنادی باشد:

    هر چه میزان شیرینی شربتها افزایش یابد (با افزایش میزان فروکتوز) میزان کمتری از شربت در محصولات نامبرده مصرف خواهند شد.

    کاهش فعالیت آبی به دلیل تقویت فشار اسمزی و در نتیجه جلوگیری از رشد میکروبها و افزایش ماندگاری محصولات

    کاهش خطر کریستالیزاسیون در این محصولات با افزایش درصد فروکتوز

    تشدید طعم طبیعی محصولات با افزایش میزان فروکتوز به خصوص در نوشیدنیهای میوه ای

    به علت افزایش خاصیت هایگروسکوپی محصول F62، اتلاف رطوبت و خشک شدن محصول با تاخیر بیشتری نسبت به شربتهای دیگر انجام میشود.

    تقویت رنگ و خاصیت درخشندگی در محصولات ژله ای

    کاهش بیشتر در نقطه انجماد و مناسب بودن در محصولات قنادی

    کاهش زمان تشکیل ژل و جلوگیری از چسبیدن ژل به ظرف در محصولات ژله ای

 

 

Products specifications
Color (ICUMSA) Maximum 20
pH 3.3-4.5
SO2 (ppm) حد اکثر 3
خاکسترسولفاته % Up to 0.1% by weight of dry matter
Conductivity Maximum 70.0 (µs cm -1)
Fructose 63-62
Glucosev حداکثر 34
Lead Maximum 0.1 mg per kg
Arsenic Maximum 1.0 mg per kg
باکتری های مزوفیل هوازی ( در گرم) حد اکثر 20
کپک و مخمر( در گرم ) حد اکثر 10
بریکس % حداقل 74
ماده خشک تام (گرم در 100 گرم) حداقل 75.5
Hydroxy methyl furfural Maximum 75 mg per kg

پشتیبانی واتساپ