لطفا هرگونه سوالی در خصوص مسائل بورس و سهام و نماد غگل دارید با واحد امور سهام - آقای فراهانی (02188891978) داخلی 335 - تماس حاصل فرمایید. همچنین از شماره همراه (۰۹۰۳۳۷۵۶۹۲۴) صرفا جهت ارسال مستندات، عکس و مکاتبات و اعلام شماره حساب جهت دریافت سود سهام  استفاده نمائید.

 
جستجو

نشاسته خام خوراکی Raw Edible Starch

نشاسته خام یکی از محصولات جانبی در فرآیند آسیاب مرطوب ذرت می باشد. ابن محصول پس از جداسازی و خالص سازی تحت شرایط دمایی خشک شده و در محصولات غذایی و صنایع دیگر قابلیت کاربرد پیدا می کند.
مشخصات محصولات
آنالیز فیزیکی و شیمیایی
 • رطوبت % حداکثر 14
 • پروتئین بر حسب گرم درصد حداکثر 0/7
 • pH محلول 10 % 4.5-7
 • خاکستر کل بر حسب گرم درصد حداکثر %3
 • اسیدیته حداکثر 2
 • انیدرید سولفورو میلیگرم در کیلوگرم P.P.m حداکثر 80
آنالیز میکروبی
 • شمارش کلی میکروارگانیزم ها 10 به توان 4
 • کلی فرم ها 50
 • اشرشیاکلی منفی
 • کپک و مخمر( در گرم ) 700
 • باسیلوس سرنوس 10 به توان 3
 • شمارش هاگ باکتری های گرمادوست بی موازی کمتر از 10
سایر مشخصات
 • خاکستر نامحلول در اسید(درصد وزنی براساس ماده خشک) حداکثر 0.5 درصد
 • سایز ذرات(درصد وزنی باقیمانده روی الک 100) حداکثر 10
 • کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت 10
 • شمارش کل هاگ باکتری های گرمادوست در 10 گرم 125 عدد
 • شمارش کل هاگ باکتری های عامل فساد بدون گاز در 10 گرم 50 عدد

نشاسته خام یکی از محصولات جانبی در فرآیند آسیاب مرطوب ذرت می باشد. ابن محصول پس از جداسازی و خالص سازی تحت شرایط دمایی خشک شده و در محصولات غذایی و صنایع دیگر قابلیت کاربرد پیدا می کند.
موارد مصرف

کاربردهای غذایی

1 انواع سس
2- کیک، کلوچه و بیسکویت
3- صنایع کنسروسازی و غذاهای منجمد

مشخصات محصولات
رطوبت % حداکثر 14
پروتئین بر حسب گرم درصد حداکثر 0/7
pH محلول 10 % 4.5-7
خاکستر کل بر حسب گرم درصد حداکثر %3
خاکستر نامحلول در اسید(درصد وزنی براساس ماده خشک) حداکثر 0.5 درصد
سایز ذرات(درصد وزنی باقیمانده روی الک 100) حداکثر 10
اسیدیته حداکثر 2
انیدرید سولفورو میلیگرم در کیلوگرم P.P.m حداکثر 80
شمارش کلی میکروارگانیزم ها 10 به توان 4
کلی فرم ها 50
اشرشیاکلی منفی
کپک و مخمر( در گرم ) 700
باسیلوس سرنوس 10 به توان 3
شمارش هاگ باکتری های گرمادوست بی موازی کمتر از 10
کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت 10
شمارش کل هاگ باکتری های گرمادوست در 10 گرم 125 عدد
شمارش کل هاگ باکتری های عامل فساد بدون گاز در 10 گرم 50 عدد
نقد و بررسی خود را بنویسید بستن فرم بازبینی
*
*
 • بد
 • عالی
*
*
*
*
توضیحات

نشاسته خام یکی از محصولات جانبی در فرآیند آسیاب مرطوب ذرت می باشد. ابن محصول پس از جداسازی و خالص سازی تحت شرایط دمایی خشک شده و در محصولات غذایی و صنایع دیگر قابلیت کاربرد پیدا می کند.
موارد مصرف

کاربردهای غذایی

1 انواع سس
2- کیک، کلوچه و بیسکویت
3- صنایع کنسروسازی و غذاهای منجمد

مشخصات محصولات
رطوبت % حداکثر 14
پروتئین بر حسب گرم درصد حداکثر 0/7
pH محلول 10 % 4.5-7
خاکستر کل بر حسب گرم درصد حداکثر %3
خاکستر نامحلول در اسید(درصد وزنی براساس ماده خشک) حداکثر 0.5 درصد
سایز ذرات(درصد وزنی باقیمانده روی الک 100) حداکثر 10
اسیدیته حداکثر 2
انیدرید سولفورو میلیگرم در کیلوگرم P.P.m حداکثر 80
شمارش کلی میکروارگانیزم ها 10 به توان 4
کلی فرم ها 50
اشرشیاکلی منفی
کپک و مخمر( در گرم ) 700
باسیلوس سرنوس 10 به توان 3
شمارش هاگ باکتری های گرمادوست بی موازی کمتر از 10
کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت 10
شمارش کل هاگ باکتری های گرمادوست در 10 گرم 125 عدد
شمارش کل هاگ باکتری های عامل فساد بدون گاز در 10 گرم 50 عدد