جستجو
مشاهده محصولات محصولات دامی

محصولات دامی

3 اقلام در گرید 4 اقلام در گرید لیست

گلوتن ذرت

گلوتن ذرت، پروتئيني آبگيري شده به صورت پودر و به رنگ نارنجي يا طلايي روشن ميباشد كه پس از جدا كردن نشاسته و ساير اجزاء از ذرت بدست مي آيد.

پوسته ذرت

پوسته ذرت منشاء سلولزی داشته و از فرآورده های جانبی صنعت نشاسته سازی است .

کنجاله جرم ذرت

پس از روغن گيري از جرم ذرت از طريق فشردن آن كنجاله ذرت باقي مي ماند .

خوراک گلوتن(یم)

پوسته غنی شده با گلوتن مایع
-->