Search
3 Items in Grid 4 Items in Grid List

Dextrose Syrup

شربت دکستروز یک شربت ذرت هیدرولیز شده آنزیمی با خاکستر کم و یون زدایی شده با محتوای دکستروز بالا (حدود ٪95) است.
0 تومان

HFCS 42

شربت HFCS 42 از طریق عبور شربت دکستروز از یک میان ستون پک شده با آنزیم گلوکز ایزومراز (تثبیت شده روی ذرات رزین) تحت شرایط شیمیایی خاص تولید می شود.
0 تومان

HFCS 55

شربت HFCS 55 از طریق تکنولوژی پیچیده و مدرن کروماتوگرافی به نام SMB (Simulated moving bed) از شربتهای HFCS 42 تولید می شود.
0 تومان

HFCS 62

این شربت یکی از فرمهای تولید شده شربتهای HFCS میباشد که در مقایسه با شربتهای HFCS 42 و HFCS55 دارای درصد فروکتوز بالاتر و بنابراین میزان شیرینی بالاتری را فراهم می کند.
0 تومان

FGS 30

این محصول دارای کمترین میزان فروکتوز و درجه شیرینی در میان شربتهای HFCS میباشد و با نام تجاری FGS30 به بازار عرضه میشود.
0 تومان

Glucose Syrup

شربت گلوکز که با نام گلوکز قنادی نیز شناخته می شود، شربتی است که بعنوان جایگزین شکر کاربردهای متنوعی را در صنایع غذایی پیدا کرده است.

پشتیبانی واتساپ