Search
Back to All Blog Posts

نشاسته کاساوا اصلاح نشده با محتوای فسفر بالا

 

 

نشاسته­های اصلاح شده فسفاته به عنوان یک عامل غلیظ کننده، امولسیون کننده و تثبیت کننده توسط صنایع غذایی استفاده می شوند.در این مطالعه تولید نشاسته فسفاته از گیاه کاساوا (cassava) بدون اصلاحات شیمیایی مرسوم و تنها با مدیریت دوره رشد گیاه با کمک کودهای فسفات انجام شده است. کاساوا و ریشه­های آن غنی از نشاسته بوده و بخش عمده رژیم غذایی برای اغلب مردم در مناطق گرمسیری و مرطوب بویژه غرب و مرکز آفریقا می­باشد. ویژگیهای خاص کاساوا موجب شده که در چند سال اخیر از آن در فرمولاسیون مواد غذایی مختلف به عنوان جایگزین بخشی از نشاسته یا آرد استفاده گردد. در این مقاله پژوهشی اثر تغییرات فیزیولوژیکی گیاه کاساوا ناشی از شرایط رشد بر خواص نشاسته آن بررسی و مطالعه شد. آزمایشات تجربی با گیاهان کاساوا در خاک فقیر از فسفر انجام شد. بخشی از گیاهان تحت آزمایش، کود فسفات را در سطحی سه برابر بیشتر از دوز توصیه شده دریافت کردند تا در خاک با میزان بالای فسفر رشد کنند. گیاهان به مدت دو سال رشد کردند و نشاسته­ها در سه نوبت در چرخه رویشی دوم جداسازی شدند. نشاسته‌های جدا شده از گیاهان کاساوا که در خاک‌هایی با فسفر بالا رشد می‌کنند دارای بیش از 100 درصد افزایش در محتوای فسفر پیوند شده بودند که باعث تغییر در اندازه دانه‌ها، آمیلوز، قدرت تورم، حلالیت، چسبندگی و خواص حرارتی شد.این روش کشت گیاه کاساوا، کاربرد نشاسته کاساوای اصلاح نشده فسفاته را برای مصارف غذایی و غیرغذایی افزایش می دهد و اجازه می‌دهد تا بهترین نسبت هزینه و سود تولید نشاسته با کوددهی فسفات را ایجاد کند.

مورفولوژی گرانولهای نشاسته کاساوا

 

Ref:Magali Leonel et al., Unmodified cassava starches with high phosphorus content, International Journal of Biological Macromolecules, 187, 2021, 113-118

نویسنده : دکتر آرمین فشی

Comments
Write a Comment Close Comment Form

پشتیبانی واتساپ