جستجو

محصولات با برچسب 'کنجاله'

3 اقلام در گرید 4 اقلام در گرید لیست

کنجاله جرم ذرت

پس از روغن گيري از جرم ذرت از طريق فشردن آن كنجاله ذرت باقي مي ماند .
-->