لطفا هرگونه سوالی در خصوص مسائل بورس و سهام و نماد غگل دارید با واحد امور سهام - آقای فراهانی - تماس حاصل فرمایید.

 
Search

Forums

In this section you can ask any questions about any product or reply to questions others

Wednesday, October 21, 2020 11:15:40 AM
Forum Topics Posts Latest Post
در این تالار میتوانید در مورد محصول فروکتوز بحث و تبادل نظر بفرمایید.
1 2
5 months ago
حن
Guest
0 0
No Posts
0 0
No Posts
Forum Topics Posts Latest Post
در این تالار میتوانید در مورد محصول نشاسته صنعتی بحث و تبادل نظر بفرمایید.
0 0
No Posts
0 0
No Posts
0 0
No Posts
Forum Topics Posts Latest Post
در این تالار میتوانید در مورد محصول گلوتن بحث و تبادل نظر بفرمایید.
0 0
No Posts
0 0
No Posts
0 0
No Posts
RSS Active discussions
Topic Title Replies Views Votes Latest Post
Guest
2 580 0
one month ago
Guest
Guest
1 774 0
4 months ago
Guest
Guest
1 521 0
5 months ago
Guest
-->